logo jarbud black

czyli jak pomagamy przeprowadzić proces inwestycyjny

KROK 1
Przygotujemy dokumenty formalno-prawne niezbędne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego

KROK 2
Opracujemy koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji w czytelnej i zrozumiałej formie (wizualizacje komputerowe, plany zagospodarowania terenu, rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje itp , ponadto przedstawimy szacunkowy kosztorys umożliwiający określenie kosztów inwestycji.

KROK 3
Opracujemy kompletny wielobranżowy projekt budowlany i uzyskamy pozwolenie na budowę. Równocześnie wykonamy projekt wykonawczy niezbędny do prawidłowej realizacji inwestycji.

KROK 4
Na tym etapie inwestycji opracujemy, dyrektywny harmonogram prac budowlanych, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, szczegółowy przedmiar i kosztorys na podstawie opracowanych projektów wykonawczych, ponadto opracujemy materiały marketingowe niezbędne do sprzedaży lub wynajmu inwestycji (karty katalogowe lokali, wizualizacje, prezentacje inwestycji, itp.).

KROK 5
Przed rozpoczęciem prac budowlanych, przygotujemy materiały przetargowe niezbędne do wyboru wykonawcy i pomożemy w jego wyborze lub polecimy sprawdzoną firmę wykonawczą. Będziemy prowadzić nadzór autorski w czasie budowy i dopilnujemy prawidłowej realizacji inwestycji.

KROK 6
Będziemy uczestniczyć w odbiorach wykonanych prac budowlanych oraz przy przekazaniu obiektu do użytkowania. Opracujemy dokumentację po wykonawczą dla potrzeb urzędów, sądów, notariuszy i innych instytucji.

KROK 7
Szczęśliwa "7". Z przyjemnością rozpoczniemy cały proces od początku przygotowując kolejną Twoją Inwestycję.

Designed by Skulski.net

Nasza strona używa cookies i innych podobnych technologii Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj politykę prywatności.

Akcceputję polityę cookirs.
  
EU Cookie Directive Module Information